Најнови вести

Поддршка за нов почеток: успешно завршени обуки

Учесниците кои беа вклучени на проектот „Поддршка за нов почеток“ успешно ја завршија тримесечната обука за столар и козметички услуги. Се надеваме дека заслужените сертификатите ќе им помогнат да бидат поактивни на пазарот на труд. Проектот е финансиски поддржан од Европската Унија во рамките на програмата IPA/2022/433-960, а имплементиран од Македонско здружение на млади правници, во …

Комитетот за антитортура на Советот на Европа (КПТ) го објави извештајот за Северна Македонија

Европскиот комитет за спречување на тортура и нечовечко или понижувачко постапување или казнување (КПТ) на 15 мај 2024 година го објави извештајот за својата периодична посета на Северна Македонија, која се одржа во октомври 2023 година. Во текот на периодичната посета на Северна Македонија во 2023 година, делегацијата на Европскиот комитет за спречување на тортура …

Пресуда за дискриминацијата на децата од ВПД Волковија кои немаат пристап до правото на образование

Врховниот суд на Северна Македонија донесе значајна пресуда во корист на Европскиот центар за правата на Ромите (ЕЦПР) во врска со дискриминацијата на децата од Воспитнопоправниот дом Тетово (моментално лоциран во Волковија) од аспект на пристап до правото на образование. Колективната тужба (акцио популарис) го опфаќа периодот од 14 септември 2015 година до 4 март …

Поддршка за нов почеток: Ц.С.И. Надеж започна со организирање на обуки

Ц.С.И. Надеж започна со организирање на обуките кои се дел од активностите на проектот „Поддршка за нов почеток“, финансиски поддржан од Европската Унија во рамките на програмата IPA/2022/433-960, а имплементиран од Македонското здружение на млади правници, во партнерство со Хелсиншки комитет, Избор-Струмица и Македонското Пенолошко друштво. Дел од момчињата од ВПД „Волковија“ во Тетово учествуваат …

Трета обука за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица

Во периодот од 3-5 април во Охрид беше спроведена „Обука за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица”, на која што учествувaa претставници на Пробациски канцеларии, Центри за социјални работи, Секторите за ресоцијализација од затворите и невладини организации од Прилепскиот, Битолскиот, Охридскиот и Струшкиот регион. Обуката е последна од циклусот три обуки кои се спроведуваат …

Втора обука за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица

МЗМП во соработка со Управата за извршување на санкции и Заводот за социјални дејности од 13 до 15 март во Битола спроведе „Обука за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица“, на која што учествуваат претставници на Пробациски канцеларии, Центри за социјални работи и Сектори за ресоцијализација и невладини организации од Струмичкиот, Штипскиот, Гевгелискиот и …