Македонско пенолошко друштво доби признание од директорот на Затвор Охрид за отворената и несебична поддршка кон КПУ Затвор Охрид, за особениот придонес во развојот на неговите капацитети и подобрување на условите во установата.

Благодарница

Македонско пенолошко друштво и во иднина ќе продолжи кон придонесување за развојот на соработката со затворските установи во државата.