Учесниците кои беа вклучени на проектот „Поддршка за нов почеток“ успешно ја завршија тримесечната обука за столар и козметички услуги. Се надеваме дека заслужените сертификатите ќе им помогнат да бидат поактивни на пазарот на труд.


Проектот е финансиски поддржан од Европската Унија во рамките на програмата IPA/2022/433-960, а имплементиран од Македонско здружение на млади правници, во партнерство со Хелсиншки комитет, Избор-Струмица и Македонското Пенолошко друштво.

ИЗВОР