Поддршка за нов почеток: успешно завршени обуки

Учесниците кои беа вклучени на проектот „Поддршка за нов почеток“ успешно ја завршија тримесечната обука за столар и козметички услуги. Се надеваме дека заслужените сертификатите ќе им помогнат да бидат поактивни на пазарот на труд. Проектот е финансиски поддржан од Европската Унија во рамките на програмата IPA/2022/433-960, а имплементиран од Македонско здружение на млади правници, во […]

Комитетот за антитортура на Советот на Европа (КПТ) го објави извештајот за Северна Македонија

Европскиот комитет за спречување на тортура и нечовечко или понижувачко постапување или казнување (КПТ) на 15 мај 2024 година го објави извештајот за својата периодична посета на Северна Македонија, која се одржа во октомври 2023 година. Во текот на периодичната посета на Северна Македонија во 2023 година, делегацијата на Европскиот комитет за спречување на тортура […]

Пресуда за дискриминацијата на децата од ВПД Волковија кои немаат пристап до правото на образование

Врховниот суд на Северна Македонија донесе значајна пресуда во корист на Европскиот центар за правата на Ромите (ЕЦПР) во врска со дискриминацијата на децата од Воспитнопоправниот дом Тетово (моментално лоциран во Волковија) од аспект на пристап до правото на образование. Колективната тужба (акцио популарис) го опфаќа периодот од 14 септември 2015 година до 4 март […]

Поддршка за нов почеток: Ц.С.И. Надеж започна со организирање на обуки

Ц.С.И. Надеж започна со организирање на обуките кои се дел од активностите на проектот „Поддршка за нов почеток“, финансиски поддржан од Европската Унија во рамките на програмата IPA/2022/433-960, а имплементиран од Македонското здружение на млади правници, во партнерство со Хелсиншки комитет, Избор-Струмица и Македонското Пенолошко друштво. Дел од момчињата од ВПД „Волковија“ во Тетово учествуваат […]

Трета обука за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица

Во периодот од 3-5 април во Охрид беше спроведена „Обука за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица”, на која што учествувaa претставници на Пробациски канцеларии, Центри за социјални работи, Секторите за ресоцијализација од затворите и невладини организации од Прилепскиот, Битолскиот, Охридскиот и Струшкиот регион. Обуката е последна од циклусот три обуки кои се спроведуваат […]

Втора обука за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица

МЗМП во соработка со Управата за извршување на санкции и Заводот за социјални дејности од 13 до 15 март во Битола спроведе „Обука за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица“, на која што учествуваат претставници на Пробациски канцеларии, Центри за социјални работи и Сектори за ресоцијализација и невладини организации од Струмичкиот, Штипскиот, Гевгелискиот и […]

Обука за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица

Во рамките на проектот Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици, кој се спроведува во соработка со Заводот за социјални дејности и Управата за извршување на санкции се изготвија два модули кои треба да помогнат за поуспешна ресоцијализација и реинтеграција на осудените лица пред и после нивно отпуштање на […]

Борба против тортура и нехуман третман: Нема голем напредок во подобрувањето на условите во затворите и психијатриските болници

Хелсиншкиот комитет за човекови права и Македонското здружение на млади правници (МЗМП) на 22 јануари го одржаа завршниот настан на проектот „Борба против тортура и нехуман третман” спроведуван од Хелсиншкиот комитет за човекови права и Македонското здружение на млади правници, поддржан од Европската унија.  Преку панел дискусиите беше даден осврт на состојбата на пенетецијарниот систем, како и на состојбите […]

Отворено детско катче и фурна за леб во КПУ Затвор Куманово

Вкупно 220 лица лишени од слобода ќе придобијат од новата фурна за леб во КПУ Затвор Куманово, а околу 90 деца ќе имаат можност да го користат детското катче при посета на нивните родители и членови на семејството. Опременото детско катче и фурна за леб, со вкупна вредност од над €17,000 беа обезбедени преку заедничката […]

Мониторинг на спроведување на стратегијата за развој на пробациска служба

Хелсиншкиот комитет за човекови права на 31.10.2023 организираше настан за презентација на документот „Мониторинг на спроведување на стратегијата за развој на пробациска служба во Република Северна Македонија (2021-2025)“- период на следење 2021 и 2022 година, подготвен од Хелсиншкиот комитет за човекови права во партнерство со Здружение на млади правници, Македонско пенолошко друштво и Здружение ИЗБОР во рамки […]