Комитетот за антитортура на Советот на Европа (КПТ) го објави извештајот за Северна Македонија

Пресуда за дискриминацијата на децата од ВПД Волковија кои немаат пристап до правото на образование

Врховниот суд на Северна Македонија донесе значајна пресуда во корист на Европскиот центар за правата на Ромите (ЕЦПР) во врска со дискриминацијата на децата од Воспитнопоправниот дом Тетово (моментално лоциран во Волковија) од аспект на пристап до правото на образование. Колективната тужба (акцио популарис) го опфаќа периодот од 14 септември 2015 година до 4 март …

Трета обука за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица

Во периодот од 3-5 април во Охрид беше спроведена „Обука за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица”, на која што учествувaa претставници на Пробациски канцеларии, Центри за социјални работи, Секторите за ресоцијализација од затворите и невладини организации од Прилепскиот, Битолскиот, Охридскиот и Струшкиот регион. Обуката е последна од циклусот три обуки кои се спроведуваат …

Втора обука за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица

МЗМП во соработка со Управата за извршување на санкции и Заводот за социјални дејности од 13 до 15 март во Битола спроведе „Обука за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица“, на која што учествуваат претставници на Пробациски канцеларии, Центри за социјални работи и Сектори за ресоцијализација и невладини организации од Струмичкиот, Штипскиот, Гевгелискиот и …

Обука за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица

Во рамките на проектот Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици, кој се спроведува во соработка со Заводот за социјални дејности и Управата за извршување на санкции се изготвија два модули кои треба да помогнат за поуспешна ресоцијализација и реинтеграција на осудените лица пред и после нивно отпуштање на …

Борба против тортура и нехуман третман: Нема голем напредок во подобрувањето на условите во затворите и психијатриските болници

Хелсиншкиот комитет за човекови права и Македонското здружение на млади правници (МЗМП) на 22 јануари го одржаа завршниот настан на проектот „Борба против тортура и нехуман третман” спроведуван од Хелсиншкиот комитет за човекови права и Македонското здружение на млади правници, поддржан од Европската унија.  Преку панел дискусиите беше даден осврт на состојбата на пенетецијарниот систем, како и на состојбите …

Отворено детско катче и фурна за леб во КПУ Затвор Куманово

Вкупно 220 лица лишени од слобода ќе придобијат од новата фурна за леб во КПУ Затвор Куманово, а околу 90 деца ќе имаат можност да го користат детското катче при посета на нивните родители и членови на семејството. Опременото детско катче и фурна за леб, со вкупна вредност од над €17,000 беа обезбедени преку заедничката …

Мониторинг на спроведување на стратегијата за развој на пробациска служба

Хелсиншкиот комитет за човекови права на 31.10.2023 организираше настан за презентација на документот „Мониторинг на спроведување на стратегијата за развој на пробациска служба во Република Северна Македонија (2021-2025)“- период на следење 2021 и 2022 година, подготвен од Хелсиншкиот комитет за човекови права во партнерство со Здружение на млади правници, Македонско пенолошко друштво и Здружение ИЗБОР во рамки …

Consortium partners define next steps of “Play Volleyball - Grow with it 2.0” project

The partners of the “Play Volleyball – Grow with it 2.0” project came together on Friday for a plenary, productive meeting in Romania’s capital Bucharest – with the attendees including representatives of the CEV, the National Volleyball Federations of Austria,...

Јавна дебата: Предлог законот за амнестија и процесот на ресоцијализација и реинтеграција на претходно осудените лица во РСМ

Македонско пенолошко друштво на 17 oктомври 2023 организираше настан насловен „Предлог законот за амнестија и процесот на ресоцијализација и реинтеграција на претходно осудените лица во Република Северна Македонија”. На настанот експертската јавност критички ги оцени мотивите за донесување на предлог законот за амнестија и дискутираа дали ситуацијата во затворските установи би се сменила со предложениот …