Поддршка за нов почеток: успешно завршени обуки

Поддршка за нов почеток: Ц.С.И. Надеж започна со организирање на обуки

Ц.С.И. Надеж започна со организирање на обуките кои се дел од активностите на проектот „Поддршка за нов почеток“, финансиски поддржан од Европската Унија во рамките на програмата IPA/2022/433-960, а имплементиран од Македонското здружение на млади правници, во партнерство со Хелсиншки комитет, Избор-Струмица и Македонското Пенолошко друштво. Дел од момчињата од ВПД „Волковија“ во Тетово учествуваат …

Подобрување на ресоцијализацијата на малолетниците кои се во судир со законот

Во рамки на проектот „Кон безбедна, стимулирачка и рехабилитирачка околина за деца во судир со закон во воспитно-поправните домови во Албанија, Косово и Северна Македонија”, на 14 декември, 2022 година, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема „Што е неопходно да преземе државата за унапредување на системот на ресоцијализација и образование за децата во …