Правилник за дисциплински мерки против осудени лица

Правилник за дисциплински мерки против осудени лица

Состанокот на работната група (РГ) за изработка на Правилник за начинот на постапување на дисциплинската комисија задолжена за изрекување дисциплински мерки против осудените лица се одржа од 23 до 24 септември 2019 година во Скопје. Сесијата на РГ резултираше со...
MSP has won an Ad Hoc grant from Civica Mobilitas

MSP has won an Ad Hoc grant from Civica Mobilitas

Цивика мобилитас на 22 декември 2017 година во х. Арка во Скопје ги промовираше новите мали и ад хок грантисти. „Денес ги доделуваме последните 24 грантови во оваа фаза на програмата. Во изминатите три години, доделивме 221 грант за 212 организации, осум стипендии е...
Се основаше Македонското пенолошко друштво

Се основаше Македонското пенолошко друштво

Во Македонската академија на науките и уметностите се основаше Македонското пенолошко друштво. Основачката седница на друштвото се одржа во МАНУ, во присуство на повеќе еминентни професори на Правниот факултет и стручњаци од областа на казненото право и извршувањето...