Заштита на правата на осудените лица со употреба на правни средства, МПД и ОБСЕ

Заштита на правата на осудените лица со употреба на правни средства, МПД и ОБСЕ

    Во рамките на проектот “Заштита на правата на осудените лица со употреба на правни средства” експертски тим од МПД во состав: проф. д-р Гордана Лажетиќ, проф. д-р Ана Павловска Данева, проф. д-р Никола Тупанчески, проф. д-р Александра...
Праведен и еднаков третман на Ромите во македонските затвори, МПД и АОПЗ

Праведен и еднаков третман на Ромите во македонските затвори, МПД и АОПЗ

Агенцијата за остварување на правата на заедниците ги поддржа активностите на граѓанските организации чии активности се во насока на промоција и остварување на правата на заедниците под 20%. МПД преку проектот “Праведен и еднаков третман на Ромите во...