Народниот правобранител изразува сериозна загриженост за условите во затворите

Народниот правобранител изразува сериозна загриженост за условите во затворите

Народниот правобранител – Национален превентивен механизам (НПМ) го презентираше извештајот за 2018 година. Во извештајот се прикажани состојбите во местата за лишување од слобода – полициските станици, затворите, психијатриските болници. Констатираните состојби од...