Јавна расправа за состојбата со човековите права во казнено-поправните установи

Јавна расправа за состојбата со човековите права во казнено-поправните установи

Постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот на 22 јули 2019 година, одржи јавна расправа на тема „Состојбата со човековите права во казнено-поправните установи во Република Северна Македонија“. На јавната расправа присуствуваа членови...