Правилник за дисциплински мерки против осудени лица

Правилник за дисциплински мерки против осудени лица

Состанокот на работната група (РГ) за изработка на Правилник за начинот на постапување на дисциплинската комисија задолжена за изрекување дисциплински мерки против осудените лица се одржа од 23 до 24 септември 2019 година во Скопје. Сесијата на РГ резултираше со...