Македонско пенолошко друштво стана дел од Правничката Истражувачка Мрежа – ПИМ

Македонско пенолошко друштво стана дел од Правничката Истражувачка Мрежа – ПИМ

На 4 февруари 2020 беше потпишан меморандум за соработка меѓу четири здруженија за формирање на Правничка истражувачка мрежа (ПИМ). ПИМ претставува стручна, невладина, непартиска и непрофитна организација која е активна како во полето на правните истражувања така и во...