Курс за Превенција на радикализација на ХЕЛП програмата на Советот на Европа, за прв пат во Северна Македонија и Косово

Курс за Превенција на радикализација на ХЕЛП програмата на Советот на Европа, за прв пат во Северна Македонија и Косово

Група од 50 затворски и пробациски службеници од Северна Македонија и Косово се запознаа со он-лајн курсот на ХЕЛП програмата на Советот на Европа (СоЕ) за Превенција од радикализација, што ќе им помогне да го зголемат своето знаење за справување со радикализацијата...
Презентирана Анализата на ризик факторите за појава на детско престапништво

Презентирана Анализата на ризик факторите за појава на детско престапништво

На 23 февруари 2021 година, дел од членовите на проектниот тим што го спроведуваат проектот „Превенција на детско престапништво“ беа поканети да учествуваат на редовната седница на Државниот совет за детско престапништво. На седницата д-р Елена Мујоска Трпевска, м-р...
Затворот како втора шанса

Затворот како втора шанса

ЕВРОТИНК – Центарот за европски стратегии организираше онлајн сесија каде што се дискутираше за улогата на граѓанскиот сектор во процесот на затворање на „кругот на насилство“ и подготовка на затворениците за враќање во своите заедници. Говорничка на настанот...
Превенција на детско престапништво: aнализа на насилството според пол

Превенција на детско престапништво: aнализа на насилството според пол

Националното координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и занемарување (НКТ) е формирано во 2017 година со одлука на Владата. Ова тело има објавено Годишен извештај за состојбата во однос на заштита на децата од злоупотреби и занемарување согласно креираните...
Нова Стратегија за превенција на детско престапништво. Државен совет за превенција на детско престапништво и УНИЦЕФ

Нова Стратегија за превенција на детско престапништво. Државен совет за превенција на детско престапништво и УНИЦЕФ

Државниот совет за превенција на детско престапништво со поддршка на Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје започна со подготвување на новата Стратегија за превенција на детско престапништво за следен петогодишен период. Повеќе информации на следниот...