Тематска расправа: Споделување искуства со претставниците на Koординативното тело за превенција на детско престапништво од Грузија

Тематска расправа: Споделување искуства со претставниците на Koординативното тело за превенција на детско престапништво од Грузија

Претседателката на Македонското пенолошко друштво, д-р Елена Мујоска Трпевска присуствуваше на седницата на Државниот совет за детско престапништво што се одржа на 12 април 2022 година, со поддршка на Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје и меѓународниот експерт Ингрид...