Превенција на детско престапништво - завршни резултати

Превенција на детско престапништво - завршни резултати

Проектот „Превенција на детско престапништво“ произлезе од потребата за суштинска анализа на ситуацијата во Република Северна Македонија во однос на општинските совети за превенција на малолетничко престапништво нивното функционирање, ефикасност и ефективност. Иако се...
Работната група за изработка на Предлог- закон за измена и дополнување на Законот за извршување на санкциите

Работната група за изработка на Предлог- закон за измена и дополнување на Законот за извршување на санкциите

Доц. д-р Елена Мујоска Трпевска, претседателка и проф. д-р Александра Груевска Дракулевски од ИО на МПД се избрани за членови а проф. д-р Гордана Лажетиќ за претседателка на Работната група за изработка на Предлог- закон за измена и дополнување на Законот за...