Тркалазена маса за Предлог - Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите.

Тркалазена маса за Предлог - Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите.

На 13 октомври 2022 година во организирација со ОБСЕ Мисија во Скопје се организира тркалазена маса во врска со Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите. На настанот учествуваа доц. д-р Елена Мујоска Трпевска, претседатка и проф....