Анализа на состојбата со деца во ризик и деца во судир со законот

Анализа на состојбата со деца во ризик и деца во судир со законот

    Потребата од научна анализа на различните аспекти на институционалниот и вонинституционалниот третман на децата во ризик и децата во судир со законот, како и односот на македонското општество кон нив, произлезе од повеќе причини. Прво, сеопсежните...
Донација од МПД за Затвор Охрид

Донација од МПД за Затвор Охрид

Македонското пенолошко друштво по завршување на активностите на проектот Анализа на децата во ризик и децата во судир со законот, со скромна донација ја поддржа работата на малолетничкиот Затвор Охрид каде што се сместени и децата од воспитно поправниот дом....
МПД е добитник на ад хок грант на Цивика мобилитас

МПД е добитник на ад хок грант на Цивика мобилитас

Цивика мобилитас на 22 декември 2017 година во х. Арка во Скопје ги промовираше новите мали и ад хок грантисти. „Денес ги доделуваме последните 24 грантови во оваа фаза на програмата. Во изминатите три години, доделивме 221 грант за 212 организации, осум стипендии е...