Резултати од завршно истражување на тема: „Насилство во училиштата“

Резултати од завршно истражување на тема: „Насилство во училиштата“

Во текот на месец октомври и ноември 2021 година беше спроведено истражување од тимот што го спорведува проектот „Превенција на детско престапништво“ преку соодветен полу-структуиран прашалник кој имаше задача да даде прецизна слика за видот, интензитетот и...
МПД дел од завршниот извештај на АОПЗ

МПД дел од завршниот извештај на АОПЗ

Публикацијата на МПД е дел од завршниот Извештај на Агенцијата за остварување на правата на заедниците во РСМ од Европскиот проект “Подобрување на демократијата преку промоција и заштита на правата на помалубројните заедници”. Сите информации се достапни на следниот...
Курс за Превенција на радикализација на ХЕЛП програмата на Советот на Европа, за прв пат во Северна Македонија и Косово

Курс за Превенција на радикализација на ХЕЛП програмата на Советот на Европа, за прв пат во Северна Македонија и Косово

Група од 50 затворски и пробациски службеници од Северна Македонија и Косово се запознаа со он-лајн курсот на ХЕЛП програмата на Советот на Европа (СоЕ) за Превенција од радикализација, што ќе им помогне да го зголемат своето знаење за справување со радикализацијата...
Превенција на детско престапнштво: деца во ризик и деца во судир со законот

Превенција на детско престапнштво: деца во ризик и деца во судир со законот

Од податоците добиени од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Скопје, со посебен акцент на три општини (Аеродром, Сарај и Шуто Оризари), состојбата со детското престапништво (прекршоци и кривични дела), за периодот од 2017 година заклучно со јуни 2020 година,...
Затворот како втора шанса

Затворот како втора шанса

ЕВРОТИНК – Центарот за европски стратегии организираше онлајн сесија каде што се дискутираше за улогата на граѓанскиот сектор во процесот на затворање на „кругот на насилство“ и подготовка на затворениците за враќање во своите заедници. Говорничка на настанот...