Документи

 

2018

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

ГОДИШНА ЗАВРШНА СМЕТКА

ГОДИШНА ЗАВРШНА СМЕТКА

2017

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИТЕ

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

 

СТАТУТ НА ПЕНОЛОШКО ДРУШТВО СКОПЈЕ

Стапете во Контакт