Галерија

Јавна презентација на Модел деловник за работа на општинските совети за детско престапништво, октомври 2021

Посета на ВПД Волковија, МПД и UNICEF, септември 2021

Јавна презентација на Анализата на ризик фактори за детско престапништво, февруари 2021

МПД дел од Фестивал на граѓански организации, октомври 2020

Донација од Help – Hilfe zur Selbsthilfe за УИС, август 2020

Нов Воспитно поправен дом во Тетово, мај 2020

Еднаков и праведен третман на ромите во македонските затвори, декември 2019

Донација од МПД за библиотеката на КПД ШТИП и Затвор Скопје, октомври 2019

Промоција на новите мали и ад хок грантисти на Цивика мобилитас  декември 2017

Формирањето на Македонското пенолошко друштво, мај 2017