Галерија

Еднаков и праведен третман на ромите во македонските затвори, декември 2019

Промоција на новите мали и ад хок грантисти на Цивика мобилитас – 22 декември 2017 година

Формирањето на Македонското пенолошко друштво – Мај 2017 година

 

Стапете во Контакт