Превенција на детско престапништво: aнализа на насилството според пол

Превенција на детско престапништво: aнализа на насилството според пол

Националното координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и занемарување (НКТ) е формирано во 2017 година со одлука на Владата. Ова тело има објавено Годишен извештај за состојбата во однос на заштита на децата од злоупотреби и занемарување согласно креираните...
Нова Стратегија за превенција на детско престапништво. Државен совет за превенција на детско престапништво и УНИЦЕФ

Нова Стратегија за превенција на детско престапништво. Државен совет за превенција на детско престапништво и УНИЦЕФ

Државниот совет за превенција на детско престапништво со поддршка на Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје започна со подготвување на новата Стратегија за превенција на детско престапништво за следен петогодишен период. Повеќе информации на следниот...
Национална пенитенцијарна стратегија, Програмска канцеларија на Совет на Европа во Скопје

Национална пенитенцијарна стратегија, Програмска канцеларија на Совет на Европа во Скопје

Реформата на пенитенцијарниот систем ги опфаќа активностите за нејзино приближување до европските стандарди кои значат унапредување и хуманизирање на системот за извршување на санкциите. Во тие рамки особено е важна правилна практична имплементација на законската и...
Усогласување на Протоколот за работа на меѓусекторски тим со деца жртви на злоупотреба, занемарување и насилство

Усогласување на Протоколот за работа на меѓусекторски тим со деца жртви на злоупотреба, занемарување и насилство

Нацрт протокол за работа на меѓусекторскиот тим со деца жртви на злоупотреба, занемарување и насилств ги содржи процедурите и процесите кои треба да се следат при постапувањето во однос на детската заштита. Одговорностите и улогите во споделениот меѓусекторски пристап...
Стратешки форум: услови во пенитенцијарните установи и заштита од тортура и нехуман третман

Стратешки форум: услови во пенитенцијарните установи и заштита од тортура и нехуман третман

На ден 22 декември 2020 година, д-р Елена Мујоска Трпевска, претседател и проф. д-р Гордана Лажетиќ, член на Извршниот одбор на Македонското пенолошко друштво учествуваа на Првиот стратешки форум за Условите во пенитенцијарните установи и заштита на осудените лица од...
Превенција на детско престапништво: податоци во областа на правата на детето

Превенција на детско престапништво: податоци во областа на правата на детето

Податоците укажуваат тренд на намалување на деца во ризик на годишно ниво и тоа од 2015 кога бројот бил највисок и тоа 2131 дете до 2017 година кога има евидентирано најмал број деца во ризик, односно 1444. По ова, во 2018 и 2019 година бележиме повторно пораст на...
МПД - акциски грантист на Цивика Мобилитас

МПД - акциски грантист на Цивика Мобилитас

Вонредната состојба во земјава не влијаеше на процесот на евалуација на доставените пријави на повикот за акциски грантови (ЦМ-АКТ-05). Комисијата за избор на грантови по електронски пат ги оцени пријавите, по што одлучи дека добитниците на акциски грантови се 12...
Превенција на детско престапништво: социјални проблеми и појави

Превенција на детско престапништво: социјални проблеми и појави

На 20 ноември 1959 година, Генералното собрание на ОН ја усвои Декларацијата за правата на детето и на 20 ноември 1989 година ја усвои и Конвенцијата за правата на детето, во која се нагласува дека сите деца имаат права кои произлегуваат од оваа Конвенција, без оглед...
МПД на Фестивал на граѓански организации

МПД на Фестивал на граѓански организации

Над 80 граѓански организации го искористија саботниот сончев ден и ги претставија своите здруженија пред граѓаните во Градскиот парк околу Школка како дел од Фестивалот на Цивика мобилитас, „Ден на граѓанските организации“. Оваа година фестивалот се одржуваше во...
HELP и МПД во подобрување на програмите за третман во КПУ и ВПД

HELP и МПД во подобрување на програмите за третман во КПУ и ВПД

  Подобрување на програмите за третман во казнено-поправните установи и воспитно–поправните установи   На 31 август 2020, амбасадорката на Сојузна Република Германија во Република Северна Македонија, Анке Холштајн, заедно со г-ѓа Маша Бубањ од организацијата...
Благодарница за Македонско пенолошко друштво од КПУ Затвор Охрид

Благодарница за Македонско пенолошко друштво од КПУ Затвор Охрид

Македонско пенолошко друштво доби признание од директорот на Затвор Охрид за отворената и несебична поддршка кон КПУ Затвор Охрид, за особениот придонес во развојот на неговите капацитети и подобрување на условите во установата. Благодарница Македонско пенолошко...
Затвореници од велешкиот затвор уредуваат плажа на езерото Младост

Затвореници од велешкиот затвор уредуваат плажа на езерото Младост

Се уредува „Првата плажа“ на езерото Младост, а во градежните работи, покрај вработените од „ЈКП Дервен“ и „Тргоцемент“, учествуваат и девет лица кои отслужуваат казна во затворот близу Велес. Една седмица тие се ангажирани на општествено-корисна работа и локалната...
Подобрување на програмите за третман во КПУ и ВПД

Подобрување на програмите за третман во КПУ и ВПД

Македонското пенолошко друштво потпиша Меморандум за соработка со Хелп во рамките на програмата „Поддршка на социо-економската стабилност во Западен Балкан 2019-2020“ за спроведување на проектот Подобрување на програмите за третман во казнено-поправните установи и...
Штитениците од Воспитно поправниот дом „Тетово“ добиваат нов дом

Штитениците од Воспитно поправниот дом „Тетово“ добиваат нов дом

Штитениците од Воспитно поправниот дом „Тетово“ добиваат нов дом – од малолетничкиот затвор „Охрид“, тие ќе може да почне да се преселуваат веќе од понеделник. Воспитно поправниот дом е со капацитет од 110 лица. Вкупната нето површина на објектите е на околу 3500 м2....
Најголемата судница во земјава направена во затворот „Идризово“

Најголемата судница во земјава направена во затворот „Идризово“

Најголемата судница во земјава направена во затворот „Идризово“. Имајќи ја предвид сериозноста на тешките кривични дела и безбедносните причини, оваа судница со капацитет од околу 120 лица, ќе овозможи судењата на притворените лица за овие случаи да се одвиваат во...
Македонско пенолошко друштво стана дел од Правничката Истражувачка Мрежа – ПИМ

Македонско пенолошко друштво стана дел од Правничката Истражувачка Мрежа – ПИМ

На 4 февруари 2020 беше потпишан меморандум за соработка меѓу четири здруженија за формирање на Правничка истражувачка мрежа (ПИМ). ПИМ претставува стручна, невладина, непартиска и непрофитна организација која е активна како во полето на правните истражувања така и во...
Правилник за дисциплински мерки против осудени лица

Правилник за дисциплински мерки против осудени лица

Состанокот на работната група (РГ) за изработка на Правилник за начинот на постапување на дисциплинската комисија задолжена за изрекување дисциплински мерки против осудените лица се одржа од 23 до 24 септември 2019 година во Скопје. Сесијата на РГ резултираше со...
Јавна расправа за состојбата со човековите права во казнено-поправните установи

Јавна расправа за состојбата со човековите права во казнено-поправните установи

Постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот на 22 јули 2019 година, одржи јавна расправа на тема „Состојбата со човековите права во казнено-поправните установи во Република Северна Македонија“. На јавната расправа присуствуваа членови...
Народниот правобранител изразува сериозна загриженост за условите во затворите

Народниот правобранител изразува сериозна загриженост за условите во затворите

Народниот правобранител – Национален превентивен механизам (НПМ) го презентираше извештајот за 2018 година. Во извештајот се прикажани состојбите во местата за лишување од слобода – полициските станици, затворите, психијатриските болници. Констатираните состојби од...
Заштита на правата на осудените лица со употреба на правни средства, МПД и ОБСЕ

Заштита на правата на осудените лица со употреба на правни средства, МПД и ОБСЕ

    Во рамките на проектот “Заштита на правата на осудените лица со употреба на правни средства” експертски тим од МПД во состав: проф. д-р Гордана Лажетиќ, проф. д-р Ана Павловска Данева, проф. д-р Никола Тупанчески, проф. д-р Александра...
Праведен и еднаков третман на Ромите во македонските затвори, МПД и АОПЗ

Праведен и еднаков третман на Ромите во македонските затвори, МПД и АОПЗ

Агенцијата за остварување на правата на заедниците ги поддржа активностите на граѓанските организации чии активности се во насока на промоција и остварување на правата на заедниците под 20%. МПД преку проектот “Праведен и еднаков третман на Ромите во...
Анализа на состојбата со деца во ризик и деца во судир со законот

Анализа на состојбата со деца во ризик и деца во судир со законот

    Потребата од научна анализа на различните аспекти на институционалниот и вонинституционалниот третман на децата во ризик и децата во судир со законот, како и односот на македонското општество кон нив, произлезе од повеќе причини. Прво, сеопсежните...
Донација од МПД за Затвор Охрид

Донација од МПД за Затвор Охрид

Македонското пенолошко друштво по завршување на активностите на проектот Анализа на децата во ризик и децата во судир со законот, со скромна донација ја поддржа работата на малолетничкиот Затвор Охрид каде што се сместени и децата од воспитно поправниот дом....
МПД е добитник на ад хок грант на Цивика мобилитас

МПД е добитник на ад хок грант на Цивика мобилитас

Цивика мобилитас на 22 декември 2017 година во х. Арка во Скопје ги промовираше новите мали и ад хок грантисти. „Денес ги доделуваме последните 24 грантови во оваа фаза на програмата. Во изминатите три години, доделивме 221 грант за 212 организации, осум стипендии е...
Се основаше Македонското пенолошко друштво

Се основаше Македонското пенолошко друштво

Во Македонската академија на науките и уметностите се основаше Македонското пенолошко друштво. Основачката седница на друштвото се одржа во МАНУ, во присуство на повеќе еминентни професори на Правниот факултет и стручњаци од областа на казненото право и извршувањето...