Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица

Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица

Македонско пенолошко друштво Скопје е дел од конзорциумот кој следните три години ќе работи на проектот „Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица” финансиран од Европската Унија во рамки на...
Превенција на детско престапништво

Превенција на детско престапништво

Проектот „Превенција на детско престапништво“ произлезе од потребата за суштинска анализа на ситуацијата во Република Северна Македонија во однос на општинските совети за превенција на малолетничко престапништво нивното функционирање, ефикасност и ефективност. Иако се...
Подобрување на програмите за третман во КПУ и ВПД

Подобрување на програмите за третман во КПУ и ВПД

  Подобрување на програмите за третман во казнено-поправните установи и воспитно–поправните установи   На 31 август 2020, амбасадорката на Сојузна Република Германија во Република Северна Македонија, Анке Холштајн, заедно со г-ѓа Маша Бубањ од организацијата...