Извршувањето на пресудите на Европскиот суд за човекови права, како и функционирањето на Надворешниот механизам за контрола во Северна Македонија дискутирани на тркалезна маса во Скопје

Извршувањето на пресудите на Европскиот суд за човекови права, како и функционирањето на Надворешниот механизам за контрола во Северна Македонија дискутирани на тркалезна маса во Скопје

Институциите во Северна Македонија се посветени на блиската соработка со Советот на Европа и ЕУ, во делот на извршување на пресудите на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП), како и за понатамошна консолидација на Надворешниот механизам за контрола, кој ги штити...