Подобрување на програмите за третман во КПУ и ВПД

HELP програма за ресоцијализација

The resocialization programme aims to improve the execution of the criminal sanctions system and post-penal treatment for the successful re-socialization and reintegration of the former convicts into the society through realization of specific professional training and education of convicts to obtain certified knowledge and skills thus creating possibilities for the appropriate work engagement of convicts …

Подобрување на програмите за третман во КПУ и ВПД

Македонското пенолошко друштво потпиша Меморандум за соработка со Хелп во рамките на програмата „Поддршка на социо-економската стабилност во Западен Балкан 2019-2020“ за спроведување на проектот Подобрување на програмите за третман во казнено-поправните установи и воспитно–поправните установи финансиран од Германската влада а имплементиран од Хелп. Програмата е од регионален карактер, а соработката меѓу потписниците се заснова на …