Креативна работилница за изработка на предмети од дрво од страна на децата во ВПД Тетово во објектот во Волковија

Извор