Агенцијата за остварување на правата на заедниците ги поддржа активностите на граѓанските организации чии активности се во насока на промоција и остварување на правата на заедниците под 20%. МПД преку проектот “Праведен и еднаков третман на Ромите во македонските затвори” ќе учествува во остварувањето на правата на заедниците кои се под 20% од населението во Република Северна Македонија.

Во просториите на Агенцијата за оставрување на правата на заедниците (АОПЗ) беа потпишани договори со граѓански организации кои работат на остварувањето на правата на заедниците кои се под 20% од населението.

Извештај од спроведени проектни активности

Агенда за одржан настан на 30.12.2020 во хотел Холидеј Ин, Скопје

Публикација: Праведен и еднаков третман на Ромите во македонските затвори на македонски, англиски и ромски јазик.

Доколку сакате бесплатен примерок од публикaцијата, испратете барање на contact@msp.org.mk.

Публикацијата на МПД дел од Извештај од Европскиот проект “Подобрување на демократијата преку промоција и заштита на правата на помалубројните заедници”, достапен на следниот линк.